Lávky

Lávka L-02 Nový Bor – U kina

Lávka pro pěší o jednom poli charakteru ocelového roštu s železobetonovými koncovými příčníky a dřevěnou mostovkou, Lávka je uložená na železobetonové opěry přes vrubové klouby. Zábradlí je dřevěné se svislou výplní. Nová stavba nahrazuje původní konstrukci a slouží k přejití říčky Šporky ve Smetanových sadech v Novém Boru poblíž Městského kina. Realizace 2023

Lávka L-02 Nový Bor – U kina Read More »

Lávka Svárov-Kopeček

Lávka pro pěší o jednom prostě uloženém kolmém poli. Nosná konstrukce je oblouková, o dvou ocelových trubkových obloucích s dolní zavěšenou železobetonovou mostovkou, integrovaná s tížnými opěrami charakteru masivního koncového příčníku. Délka mostu je necelých 60 m včetně opěr a výška ve středu lávky nad silnicí 8,5 m. Šířka lávky je 3 m. Tloušťka mostovky je od

Lávka Svárov-Kopeček Read More »

Lávka přes I/35 Hořice

Celodřevěná oblouková lávka pro pěší se střední mostovkou. Střední část mostovky je uložená na úložných příčnících a zavěšená na oblouku pomocí ocelových táhel. Krajní části mostovky jsou uložené na opěrách a úložných příčnících podporované uprostřed šikmou vzpěrou. Mostovku tedy tvoří 5 spojitých polí se zavěšenou střední částí. Konstrukce je kolmá, přemostění šikmé. Hlavní oblouky ve

Lávka přes I/35 Hořice Read More »

GREENWAY JIZERA lávky v úseku Dolánky – Malá Skála

V rámci výstavby cyklostezky GREENWAY JIZERA v úseku Dolánky – Malá Skála byly navrženy dvě lávky pro pěší a cyklisty přes Jizeru. Jedná se o visuté lávky o jednom poli. Zavěšený rošt je tvořen ocelovými válcovanými profily se zavětrováním táhly. Dvojice hlavních táhel je vedena přes pylony výšky 8m a kotvena k samostatným kotevním blokům. Vozovka

GREENWAY JIZERA lávky v úseku Dolánky – Malá Skála Read More »

Lávka u stadionu Semily

Ocelová oblouková lávka pro pěší se zavěšenou mostovkou. Hlavní oblouk je trubkový a je výškově zakřiven do tvaru paraboly. Mostovka je půdorysně esovitě zakřivena, výškově ve vrcholovém oblouku. Mostovku tvoří dvojice ocelových trubkových nosníků se železobetonovou deskou mostovky. Opěry jsou společné jak pro uložení mostovky, tak i pro vetknutí oblouku. Lávka převádí komunikaci pro pěší

Lávka u stadionu Semily Read More »

Lávky a vyhlídky Fojtka

Stavbou je řešeno doplnění turistické infrastruktury v okolí nádrže Fojtka. V rámci stavby byl kolem nádrže vybudován pěší chodník o délce cca jeden kilometr, který umožní bezpečný pohyb pěších na obou březích nádrže. Na chodníku se nachází několik umělých staveb, které byly jednak nutné pro vlastní provedení chodníku (Lávka přes přítok, Povalový chodník, Lávka přes záliv)

Lávky a vyhlídky Fojtka Read More »

Soubor zdvihacích lávek Chrastava

Návrh typu lávky byl ovlivněn výškou vody při povodni 2010, kdy přilehlý povrch komunikace byl zatopen až do výše 1.5m. Proto bylo rozhodnuto o konstrukci umožňující zdvihání až nad tuto úroveň. Současně bylo nutno respektovat umístění lávek v intravilánu města a značné pohledové expozici. S ohledem na expozici a nutnost snížení hmotnosti konstrukce bylo použito lepeného dřeva,

Soubor zdvihacích lávek Chrastava Read More »