Soubor zdvihacích lávek Chrastava

Návrh typu lávky byl ovlivněn výškou vody při povodni 2010, kdy přilehlý povrch komunikace byl zatopen až do výše 1.5m. Proto bylo rozhodnuto o konstrukci umožňující zdvihání až nad tuto úroveň. Současně bylo nutno respektovat umístění lávek v intravilánu města a značné pohledové expozici. S ohledem na expozici a nutnost snížení hmotnosti konstrukce bylo použito lepeného dřeva, jako ekologicky obnovitelného materiálu. Lávka je výškově zakřivena a svým výškovým řešením umožňuje bezbariérové převedení pěších přes vodoteč.

Lávky jsou součástí městského komunikačního systému, který byl při povodních 2010 zcela zničen. Z lávek nebyla žádná a pěší museli využívat pouze mostů, které byly rovněž narušeny. Některé z mostů neumožňovaly bezpečný provoz pěších a vozidel současně, proto byly zřízeny provizorní lávky.

Realizace 2011