Lávka přes nádraží Děčín

Kolmý trvalý most o čtyřech spojitých nesymetrických polích s převislými konci. Spřažená ocelobetonová konstrukce uložená na vrubových kloubech. Stěnové pilíře s proměnnou šířkou vetknuté do základové desky. Založení hlubinné na mikropilotách.

Realizace 2018