Lávky a vyhlídky Fojtka

Stavbou je řešeno doplnění turistické infrastruktury v okolí nádrže Fojtka. V rámci stavby byl kolem nádrže vybudován pěší chodník o délce cca jeden kilometr, který umožní bezpečný pohyb pěších na obou březích nádrže. Na chodníku se nachází několik umělých staveb, které byly jednak nutné pro vlastní provedení chodníku (Lávka přes přítok, Povalový chodník, Lávka přes záliv) a jednak stavby, které směřují k zatraktivnění vlastní stavby (Vyhlídková terasa nad hladinou).

Lávka přes záliv

Staticky lávka působí jako spojitý nosník o pěti polích. Niveleta na lávce je ve vrcholovém oblouku.  Opěry, křídla a základové konstrukce podpěr jsou řešeny z architektonického hlediska velice zajímavě. Jako materiál byly použity nepravidelné žulové kamenné monobloky. U opěr a základů podpěr jsou kamenné monobloky „zděny“ na beton, u křídel jsou monobloky kladeny na sucho. Založení je provedeno tak, aby dřevěné konstrukce byly minimálně 0.5m nad maximální provozní hladinou.  Vlastní nosná konstrukce je tvořena dvěma dvojicemi hlavních nosníků z lepeného dřeva.  V příčném řezu jsou hlavní nosníky stabilizovány dřevěnými příčníky, na kterých jsou uloženy dřevěné podélníky, nesoucí dubovou dřevěnou mostovku. Dřevěné stojky a jejich příčle jsou provedeny z lepeného dřeva. Veškeré spoje dřevených prvků jsou provedeny ze zinkovaných ocelových styčníkových plechů. Rovněž zavětrování je provedeno pomocí ocelových táhel.

Vyhlídková terasa nad hladinou

Vyhlídková terasa je podobně jako Lávka přes záliv navržena v maximální míře z přírodních materiálů.  Základy pod stojky a opěra jsou provedeny z kamenných monobloků, ve spárách vyplněných betonem. Nosná konstrukce je tvořena dvojicí dřevěných nosníků, na kterých je přes příčníky a podélníky uložena dřevěná mostovka. Ovšem nejzajímavější je systém mimoběžných kyvných stojek, které podpírají nosnou konstrukci. Jsou dřevěné, z lepeného dřeva, na konci opatřené kulovými ložisky pro vytvoření funkčního kloubového uložení. Stojky jsou ještě doplněny ocelovými táhly, které celou konstrukci ztužují.

Realizace 2012