Projektová kancelář VANER s.r.o.

Nosnou náplní činnosti projektové kanceláře VANER s.r.o. je navrhování novostaveb a rekonstrukcí mostních a silničních staveb včetně přidružených profesí. Současně nabízíme poradenství v oblasti přípravy staveb a know-how při využívání nových technologií. Klientům zajišťujeme komplexní přípravu realizace jejich stavebních záměrů. Podstatná část objemu činností je zaměřena na expertní posudky stavu mostů, které mohou být použity pro následnou strategii nápravy. Projektová kancelář VANER s.r.o. je soukromá nezávislá společnost se sídlem v Liberci, založena v roce 1998. Aktivně se účastníme a spoluvytváříme prostředí v němž žijeme, s prioritou šetrného zasahování do životního prostředí. Současně se zabýváme návrhy environmentálních staveb podporujících zadržení vody v krajině a biodiverzitu. V oblasti rozvoje potenciálu turistického využití Libereckého kraje nabízíme spolupráci při analýzách rozvoje cyklodopravy v regionu a podporu pro strategický rozvoj oblasti Jizerských hor.