Silniční a geotechnické stavby

Rekonstrukce objektů na hrázi rybníka Bílý u hradu Kost

V rámci stavby byly rekonstruovány opěrné zdi hráze, objekt přelivu a most přes koryto říčky Klenice u rybníka Bílý u hradu Kost. Cílem bylo maximálně zachovat původní charakter. Bylo využito z velké části původního opevnění břehů. Most je charakteru kamenné klenby s rubovou obetonávkou. Objekt přelivu je železobetonový s kamenným obkladem. Realizace 2022

Rekonstrukce objektů na hrázi rybníka Bílý u hradu Kost Read More »

Most 10-077 Na Mýtě

Most charakteru jednoho prostě uloženého pole spřažené konstrukce beton-beton. Nosná konstrukce je sestavená ze šesti předpjatých nosníků T-profilu spřažených monolitickou železobetonovou deskou. Opěry byly zvoleny masivní tížné na starých základech původního mostu. Po celou dobu rekonstrukce bylo nutné zachovat provoz. Proto byla doprava převedena na mostní provizorium. Dalším požadavkem bylo zamezit vstupu těžké techniky do

Most 10-077 Na Mýtě Read More »

Rekonstrukce sportovního areálu Střelnice – Jablonec nad Nisou – Vyztužená zemní stěna

V rámci generální přestavby sportovního areálu byl nově vybudován lehkoatletický stadion na místě původního tréninkového fotbalového hřiště. Parametry sportoviště, na kterém je možno organizovat evropské i světové soutěže, vyžadovaly podstatný zábor sousedních pozemků pro rozšíření ploch areálu. Původní hřiště bylo situováno na dlouhodobých svahových navážkách mocnosti 8 – 10m. Rozšíření figury původního násypu je realizováno bočním

Rekonstrukce sportovního areálu Střelnice – Jablonec nad Nisou – Vyztužená zemní stěna Read More »

Kristýna rekonstrukce v rámci koupaliště

Jedná se o komplexní řešení prostoru v rámci koupaliště Kristýna v Hrádku nad Nisou. Návrhem byla řešena rekonstrukce stávající nezpevněné komunikace podél vodní nádrže s řešením přilehlých ploch pláží, terénními úpravami, kamennými zídkami a dřevěným zábradlím. V rámci navazující etapy byla řešena dřevěná pobytová mola s kamennými stupni vedoucími do vody. Realizace 2018

Kristýna rekonstrukce v rámci koupaliště Read More »

Rekonstrukce viaduktu Rychnov u Jablonce nad Nisou

Historie tohoto mostního díla se začala psát přibližně v polovině 18. století, kdy byla uvedena do provozu Pardubicko – Liberecká dráha. Její součástí byl i tento velice zajímavý kamenný viadukt, který dodnes tvoří výraznou dominantu města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Most je v současné době chráněnou památkou, což požadovalo užití co možná nejšetrnějších stavebních postupů. Rekonstrukce

Rekonstrukce viaduktu Rychnov u Jablonce nad Nisou Read More »