Cyklostezka Lípa – Bor na kole – I. Etapa

Stavba je prvním úsekem stavebního záměru Cyklostezka Lípa – Bor na kole. V tomto úseku se jedná o společnou stezku pro pěší a cyklisty. V rámci stavby byla postavena lávka ev. č. L-04 přes Šporku. Lávka dělí úsek na dva menší, od Husovy ulice po lávku a od lávky do ulice Kapitána Jaroše. Trasa stezky vede prakticky celou svou délkou v původní trase stezky.

Lávka o jednom poli je charakteru ocelového roštu s železobetonovými koncovými příčníky a dřevěnou mostovkou. Uložení je provedeno přes vrubové klouby. Zábradlí je dřevěné se svislou výplní. Délka lávky je 6,38 m mezi osami uložení.

Součástí stavby je dále také veřejné osvětlení podél trasy.

Realizace 2023