Nabízíme

Projektovou činnost ve všech stupních od Studie po Dokumentaci skutečného provedení stavby

 • Mosty a lávky
 • Komunikace, parkoviště
 • Cyklostezky, stezky pro pěší, povalové chodníky
 • Malé vodní nádrže, tůně, revitalizace toků
 • Environmentální projekty (např. zadržování vody v krajině)
 • Geotechnické stavby – zakládání staveb, zajištění svahů, zdí, hrází
 • Pumptracky

Ostatní nabízené činnosti

 • Vizualizace
 • Inženýrskou činnost
 • Zajištění projektů přeložek inženýrských sítí
 • Statické posudky a výpočty zatížitelnosti
 • Pasportizace mostních objektů
 • Běžné, hlavní a mimořádné mostní prohlídky
 • Mostní listy
 • Autorské a technické dozory
 • Kriteriální analýza stavu mostů