Environmentální projekty

Dalešice – Zadržení vody v krajině

Lokalita se nachází v obecním lese nad obcí Dalešice, nedaleko Jablonce nad Nisou. Na místě byla vytvořena neprůtočná tůň, historicky zde byla voda zadržována formou malého betonového koupaliště. Maximální plocha vodní hladiny je 110 m2. Voda pochází z přilehlého pramene a v případě překročení kapacity tůně se zasakuje zpět do půdy. Tůň byla navržena za účelem zvýšení biodiverzity […]

Dalešice – Zadržení vody v krajině Read More »

Bedřichov – Zadržení vody v krajině

Realizace malých vodních nádrží a tůní se nacházela v centrální části obce Bedřichov u Jablonce nad Nisou mezi sedlem Maliníku a říčním korytem Bílé Nisy, v nezastavěném území. Jedná se o strojně hloubené tůně a dále o strojně hloubené malé vodní nádrže s homogenními sypanými hrázemi s hydroizolací návodního svahu hrází a dna nádrží, s

Bedřichov – Zadržení vody v krajině Read More »

Park Cihelna – Tůně

Záměrem projektu byla rekultivace území bývalého povrchového dolu v areálu cihelny, kde v minulosti probíhala těžba cihlářské hlíny. Lokalita se nachází uprostřed rozvojových ploch města Hrádek nad Nisou, je tedy předpoklad, že bude v budoucnu sloužit jako zelené srdce místní obytné zóny. Cílem stavby bylo zvýšení retence vody v krajině, biodiverzity a zároveň atraktivnosti území bývalého dolu pro volnočasové

Park Cihelna – Tůně Read More »

Cyklostezka Pohodové údolí Říčany

Cyklostezka nacházející se u Říčan v Pohodovém údolí. V rámci projektu bylo rozhodnuto o změně povrchu z tradičního mlatové na dřevěný. Díky tomu bylo možné minimalizovat zásah do přírodního charakteru lokality. Dřevěný chodník je uložen na dubových plovácích. Součástí projektu jsou dva dřevěné mostky. Zároveň byl chodník proveden tak, aby se minimalizovalo kácení dřevin v lokalitě. Zajímavostí je vedení

Cyklostezka Pohodové údolí Říčany Read More »

Rekonstrukce sportovního areálu Střelnice – Jablonec nad Nisou – Vyztužená zemní stěna

V rámci generální přestavby sportovního areálu byl nově vybudován lehkoatletický stadion na místě původního tréninkového fotbalového hřiště. Parametry sportoviště, na kterém je možno organizovat evropské i světové soutěže, vyžadovaly podstatný zábor sousedních pozemků pro rozšíření ploch areálu. Původní hřiště bylo situováno na dlouhodobých svahových navážkách mocnosti 8 – 10m. Rozšíření figury původního násypu je realizováno bočním

Rekonstrukce sportovního areálu Střelnice – Jablonec nad Nisou – Vyztužená zemní stěna Read More »