GREENWAY JIZERA lávky v úseku Dolánky – Malá Skála

V rámci výstavby cyklostezky GREENWAY JIZERA v úseku Dolánky – Malá Skála byly navrženy dvě lávky pro pěší a cyklisty přes Jizeru. Jedná se o visuté lávky o jednom poli. Zavěšený rošt je tvořen ocelovými válcovanými profily se zavětrováním táhly. Dvojice hlavních táhel je vedena přes pylony výšky 8m a kotvena k samostatným kotevním blokům. Vozovka je tvořena dubovými trámy. Přístup na lávky je řešený pomocí ramp.

Součástí etapy výstavby cyklostezky v tomto úseky bylo také rozšíření železničního mostu v Rakousích o lávku pro pěší.

Cyklostezka je v současné době hojně využívána a je plánováno její pokračování v navazujících úsecích, např. do Železného Brodu.

Realizace 2013