Most 10-077 Na Mýtě

Most charakteru jednoho prostě uloženého pole spřažené konstrukce beton-beton. Nosná konstrukce je sestavená ze šesti předpjatých nosníků T-profilu spřažených monolitickou železobetonovou deskou. Opěry byly zvoleny masivní tížné na starých základech původního mostu. Po celou dobu rekonstrukce bylo nutné zachovat provoz. Proto byla doprava převedena na mostní provizorium. Dalším požadavkem bylo zamezit vstupu těžké techniky do koryta a jeho případnému znečištění.

Most překračuje řeku Mumlavu u významné křižovatky Na Mýtě nedaleko Harrachova.  Délka přemostění je necelých 30 m a celková šířka téměř 15m. Výška mostu je 10,54 m nade dnem.

Realizace 2022