Kristýna rekonstrukce v rámci koupaliště

Jedná se o komplexní řešení prostoru v rámci koupaliště Kristýna v Hrádku nad Nisou. Návrhem byla řešena rekonstrukce stávající nezpevněné komunikace podél vodní nádrže s řešením přilehlých ploch pláží, terénními úpravami, kamennými zídkami a dřevěným zábradlím. V rámci navazující etapy byla řešena dřevěná pobytová mola s kamennými stupni vedoucími do vody.

Realizace 2018