Rekonstrukce viaduktu Rychnov u Jablonce nad Nisou

Historie tohoto mostního díla se začala psát přibližně v polovině 18. století, kdy byla uvedena do provozu Pardubicko – Liberecká dráha. Její součástí byl i tento velice zajímavý kamenný viadukt, který dodnes tvoří výraznou dominantu města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Most je v současné době chráněnou památkou, což požadovalo užití co možná nejšetrnějších stavebních postupů.

Rekonstrukce viaduktu byla navržena tak, aby splňovala kriterium minimalizace výlukových časů. Vyloučení železničního provozu na mostě bylo limitováno výlukou traťové koleje v délce 28 dní. Splnění tohoto limitu bylo dosaženo užitím technologie armovaných zemin v konstrukci nadnásypu mostu.  První část rekonstrukce byla prováděna „klasickou“ cestou. Snesení koleje, odtěžení lože a nadnásypu, provedení rubové obetonávky a vodorovné izolace.  Od tohoto okamžiku se do rekonstrukce promítla relativně mladá technologie armovaných zemin. K vybudování nadnásypu byli užity gabionové lícní zdi navzájem provázané pletivem. Touto technologií bylo dosaženo úrovně pláně železničního spodku. Následovalo zpětné uložení koleje, její směrové a výškové vyrovnání. Tím byla kolej během 28 denní výluky opět připravena k provozu.

  Mezi gabiony a okraji mostu byl vynechán prostor pro dodatečný kamenný obklad, aby byl obnoven původní vzhled konstrukce. Římsy budou tvořeny původními snesenými kamennými bloky. Stejně tak kamenné obkladní zdivo na mostě bude provedeno ze stejného matriálu (železnobrodská břidlice) jaký použili naši předci před 150-ti lety.

Spodní stavba a klenby byly sepnuty dodatečně vlepovanou výztuží systému HELIFIX.

Realizace 2005