Turistická lávka Rádlo

Nosná konstrukce je charakteru spojitého roštu o dvou nesymetrických polích s kyvnou stojkou středního pilíře. Hlavní nosníky jsou z lepeného lamelového dřena zformovaného do tvaru řetězovky. Příčníky jsou rovněž z lepeného dřeva, zavětrování je řešeno diagonálními ocelovými táhly v horní i dolní úrovni. Tento dřevěný rošt je podporován dvojicí nosných lan, které jsou vlastní tíhou nosné konstrukce napnuty a zdeformovány do tvaru řetězovky. Mostovka je z dubových fošen příčně uložených na dřevěných podélnících. Opěry jsou kotveny do silničního zářezu podcházející komunikace lanovými kotvami, nosná lana jsou napnuta přes závěrné zídky opěr. Střední pilíř je charakteru kyvné stojky z příhradoviny z lepených dřevěných trámů. Zavětrování je řešeno prostorovými ocelovými táhly.

Realizace 2004