Cyklostezka Nový Bor – Svor

Jedná se o lesní cestu Nový Bor – Svor. Cesta slouží jak lesům ČR pro lesnické činnosti, tak chodcům a cyklistům. Stavba prochází převážně zalesněným územím a v rámci její realizace bylo potřeba stabilizovat svahy a vytvořit protierozní opatření. Cesta navazuje na lávku přes silnici I/9 do Nového Boru.

Realizace 2017