Bedřichov – Zadržení vody v krajině

Realizace malých vodních nádrží a tůní se nacházela v centrální části obce Bedřichov u Jablonce nad Nisou mezi sedlem Maliníku a říčním korytem Bílé Nisy, v nezastavěném území. Jedná se o strojně hloubené tůně a dále o strojně hloubené malé vodní nádrže s homogenními sypanými hrázemi s hydroizolací návodního svahu hrází a dna nádrží, s dřevěnými výpustnými zařízeními.

Stavba je navržena za účely zvýšení retence vody v krajině, biodiverzity a zároveň pro zvýšení volnočasové atraktivnosti. V budoucnu je zde počítáno s vedením nové pěší stezky ze sedla Maliníku.