2023

Lávka L-02 Nový Bor – U kina

Lávka pro pěší o jednom poli charakteru ocelového roštu s železobetonovými koncovými příčníky a dřevěnou mostovkou, Lávka je uložená na železobetonové opěry přes vrubové klouby. Zábradlí je dřevěné se svislou výplní. Nová stavba nahrazuje původní konstrukci a slouží k přejití říčky Šporky ve Smetanových sadech v Novém Boru poblíž Městského kina. Realizace 2023

Lávka L-02 Nový Bor – U kina Read More »

Lávka Svárov-Kopeček

Lávka pro pěší o jednom prostě uloženém kolmém poli. Nosná konstrukce je oblouková, o dvou ocelových trubkových obloucích s dolní zavěšenou železobetonovou mostovkou, integrovaná s tížnými opěrami charakteru masivního koncového příčníku. Délka mostu je necelých 60 m včetně opěr a výška ve středu lávky nad silnicí 8,5 m. Šířka lávky je 3 m. Tloušťka mostovky je od

Lávka Svárov-Kopeček Read More »