Turistická lávka Nový Bor – Cesta k sousedům

Návrh typu lávky byl již ve stupni studie podřízen vysoké expozici vstupní brány do Lužických hor. Byla zvolena okamžitě zapamatovatelná konstrukce, která v maximální míře využívá přírodních, ekologicky obnovitelných materiálů a svým výškovým řešením umožňuje bezbariérové převedení pěších a cyklistů přes dopravně silně zatíženou komunikaci I. třídy č. I/9.

Lávka je součástí cyklostezky nazvané „Cesta k sousedům“, která propojuje města a obce na obou stranách česko-německé hranice. Situování na předměstí Nového Boru posiluje její význam nejen jako lávky pro dálkovou turistiku, ale i jako bezpečné převedení pěších, cyklistů i lyžařů do příměstské oddychové oblasti.

Statické a konstrukční řešení lávky je zajímavé v kombinaci systémů uložení vlastní mostovky. Střední část je zavěšena na táhlech ukotvených na hlavních obloucích. Patky oblouků jsou uloženy na betonových blocích, umožňujících uklonění nosné konstrukce ze svislé roviny. Toto uklonění je výrazným koncepčním architektonickým prvkem mostu. Oblouky jsou zavětrovány systémem táhel a příčníků. V místech přechodu roštu mostovky přes oblouky je realizováno tuhé podepření na úložném příčníku. Spojitý rošt pak plynule přechází na krajní opěry s dalšími podporami krajních polí (forma kyvných stojek šikmených rovněž ve dvou rovinách).

Systém tuhých podpor vytváří z mostovky roštový nosník o 5-ti spojitých polích s rozpětími 7.4+7.9+21.0+7.9+7.4m. Rozpětí hlavního oblouku činí 26.6m. Šířka průchozího prostoru je 3.0m, což umožňuje přejezd i malé rolby pro vyfrézování běžeckých stop v zimním období. Inovativní je způsob ochrany konstrukce proti vlivu povětrnosti. Dlouhodobá životnost konstrukce spočívá v krytí vodorovných prvků nosné konstrukce nekorodujícím plechováním, ukrytým pod mostovkou, a obloukových prvků „s obětovanou“ vyměnitelnou dřevěnou krycí deskou, která působí pohledově velmi příznivě. Kromě toho je kladen důraz na konstrukční úpravu detailů z hlediska jejich provětrávání.