Turistická lávka Nový Bor – Cesta k sousedům

Návrh typu lávky byl již ve stupni studie podřízen vysoké expozici vstupní brány do Lužických hor. Byla zvolena okamžitě zapamatovatelná konstrukce, která v maximální míře využívá přírodních, ekologicky obnovitelných materiálů a svým výškovým řešením umožňuje bezbariérové převedení pěších a cyklistů přes dopravně silně zatíženou komunikaci I. třídy č. I/9. Lávka je součástí cyklostezky nazvané „Cesta […]

Turistická lávka Nový Bor – Cesta k sousedům Read More »