2004

Rekonstrukce sportovního areálu Střelnice – Jablonec nad Nisou – Vyztužená zemní stěna

V rámci generální přestavby sportovního areálu byl nově vybudován lehkoatletický stadion na místě původního tréninkového fotbalového hřiště. Parametry sportoviště, na kterém je možno organizovat evropské i světové soutěže, vyžadovaly podstatný zábor sousedních pozemků pro rozšíření ploch areálu. Původní hřiště bylo situováno na dlouhodobých svahových navážkách mocnosti 8 – 10m. Rozšíření figury původního násypu je realizováno bočním […]

Rekonstrukce sportovního areálu Střelnice – Jablonec nad Nisou – Vyztužená zemní stěna Read More »

Turistická lávka Rádlo

Nosná konstrukce je charakteru spojitého roštu o dvou nesymetrických polích s kyvnou stojkou středního pilíře. Hlavní nosníky jsou z lepeného lamelového dřena zformovaného do tvaru řetězovky. Příčníky jsou rovněž z lepeného dřeva, zavětrování je řešeno diagonálními ocelovými táhly v horní i dolní úrovni. Tento dřevěný rošt je podporován dvojicí nosných lan, které jsou vlastní tíhou nosné konstrukce napnuty a

Turistická lávka Rádlo Read More »