2023

Lávka Svárov-Kopeček

Lávka pro pěší o jednom prostě uloženém kolmém poli. Nosná konstrukce je oblouková, o dvou ocelových trubkových obloucích s dolní zavěšenou železobetonovou mostovkou, integrovaná s tížnými opěrami charakteru masivního koncového příčníku. Délka mostu je necelých 60 m včetně opěr a výška ve středu lávky nad silnicí 8,5 m. Šířka lávky je 3 m. Tloušťka mostovky je od …

Lávka Svárov-Kopeček Pokračovat ve čtení »

Cyklostezka Lípa – Bor na kole – I. Etapa

Stavba je prvním úsekem stavebního záměru Cyklostezka Lípa – Bor na kole. V tomto úseku se jedná o společnou stezku pro pěší a cyklisty. V rámci stavby byla postavena lávka ev. č. L-04 přes Šporku. Lávka dělí úsek na dva menší, od Husovy ulice po lávku a od lávky do ulice Kapitána Jaroše. Trasa stezky vede prakticky …

Cyklostezka Lípa – Bor na kole – I. Etapa Pokračovat ve čtení »