2018

Lávka přes nádraží Děčín

Kolmý trvalý most o čtyřech spojitých nesymetrických polích s převislými konci. Spřažená ocelobetonová konstrukce uložená na vrubových kloubech. Stěnové pilíře s proměnnou šířkou vetknuté do základové desky. Založení hlubinné na mikropilotách. Realizace 2018

Lávka přes I/35 Hořice

Celodřevěná oblouková lávka pro pěší se střední mostovkou. Střední část mostovky je uložená na úložných příčnících a zavěšená na oblouku pomocí ocelových táhel. Krajní části mostovky jsou uložené na opěrách a úložných příčnících podporované uprostřed šikmou vzpěrou. Mostovku tedy tvoří 5 spojitých polí se zavěšenou střední částí. Konstrukce je kolmá, přemostění šikmé. Hlavní oblouky ve …

Lávka přes I/35 Hořice Pokračovat ve čtení »