2013

Povalový chodník Černá Nisa

Povalový chodník vznikl kolem přehrady Černá Nisa v Jizerských horách. Jeho celková délka je 1 kilometr. Celková trasa chodníku je bezbariérová, obsahuje odpočinková místa, vyhlídková mola a dvě zastavení s naučnými tabulemi. Realizace 2013

GREENWAY JIZERA lávky v úseku Dolánky – Malá Skála

V rámci výstavby cyklostezky GREENWAY JIZERA v úseku Dolánky – Malá Skála byly navrženy dvě lávky pro pěší a cyklisty přes Jizeru. Jedná se o visuté lávky o jednom poli. Zavěšený rošt je tvořen ocelovými válcovanými profily se zavětrováním táhly. Dvojice hlavních táhel je vedena přes pylony výšky 8m a kotvena k samostatným kotevním blokům. Vozovka …

GREENWAY JIZERA lávky v úseku Dolánky – Malá Skála Pokračovat ve čtení »