Lávka přes vodní nádrž Fojtka

Lávka přes záliv je součástí pěšího okruhu kolem nádrže Fojtka. Dřevěná lávka překonává záliv nádrže Fojtky, který je nepoužívaným lomen. Opěry a základy podpěr jsou provedeny z kamenných monobloků. Nosnou konstrukci tvoří dvě dvojice hlavních nosníků z lepeného dřeva. Most se skládá z pěti polí o rozpětích 4,0+5,5+6,0+6,0+5,5=27,0m a šířka mostu je 1,9m.

Vyhlídková terasa nad hladinou vodní nádrže Fojtka

Vyhlídka je součástí pěšího okruhu kolem nádrže Fojtka. Jedná se o dřevěnou konstrukci doplněnou ocelovými táhly. Mostovka je podepřena čtyřmi mimoběžnými dřevěnými sloupy. Vyhlídka se skládá ze tří polí s rozpětím 4,0+4,0+2,0=10m o šířce 1,5-2,0m.