Cyklostezka do Prahy na kole – Chodníky Pohodové Údolí – Říčany

Stavba se nachází v intravilánu města Říčany v oblasti Pohodové údolí, které má charakter nivního lesa kolem Říčanského potoku. Stezka je charakteru dřevěného povalového chodníku šířky 2.5m s plovoucím uložením na dubových hranolech. V místě křížení s Říčanským potokem jsou dva mostky z lepeného dřeva s dřevěným zábradlím o rozpětí 9m. Spodní stavba stezky a mostků je z dubového dřeva a mostovka z dřeva modřínového stejně jako zábradlí. Osvětlení stezky je řešeno bodovými svítidly po obou stranách zapuštěnými do mostovky po 5m ve směrových obloucích a po 10m v přímém vedení trasy.
Realizace 2020