Projektová kancelář VANER s.r.o.

Nosnou náplní činnosti firmy VANER je navrhování mostních a silničních staveb včetně přidružených profesí. Současně nabízíme poradenství v oblasti přípravy staveb a know-how při využívání nových technologií. Klientům zajišťujeme komplexní přípravu realizace jejich stavebních záměrů. Podstatná část objemu činností je zaměřena na expertní posudky stavu mostů, které mohou být použity pro následnou strategii nápravy. Projektová kancelář VANER je soukromá nezávislá společnost založena v roce 1998 se sídlem v Liberci. Od roku 1999 má firma certifikovaný systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009. Systém managementu kvality byl navržen a realizován v úzké spolupráci s partnerskou firmou Qconsult v rámci integrovaného systému managementu: dle ČSN EN ISO 14 001 a OHSAS ISO 18 001. Aktivně se účastníme a spoluvytváříme prostředí, v němž žijeme, s prioritou šetrného zasahování do životního prostředí. V oblasti rozvoje potenciálu turistického využití Libereckého kraje nabízíme spolupráci při analýzách rozvoje cyklodopravy v regionu a podporu pro strategický rozvoj oblasti Jizerských hor.