Lesní cesta Bedřichovská

Stavba je technickým zhodnocením stávající lesní cesty 1.třídy (dvoupruhové obousměrné účelové komunikace) včetně mostu přes Červený potok. Technické zhodnocení lesní cesty je v převážné míře provedeno metodou recyklace krytových vrstev za studena s následnou pokládkou ložné a obrusné vrstvy z asfaltového betonu. Celková délka zhodnoceného úseku je 2 342 m. S ohledem na vysokou intenzitu chodců a cyklistů v letních měsících bylo provedeno osazení záchytných systémů (dřevoocelové provedení) v potencionálně nebezpečných místech s rizikem pádu. Zajímavostí stavby je užití metody studené recyklace a osazení dřevoocelových svodidel.

Realizace 2015