Most přes Labe Vestřev – Chotěvice sil. I/16

Jedná se o rekonstrukci železničního klenbového viaduktu z roku 1859. Výluka na železniční trati byla povolena pouze na 28dní, proto bylo nutno použít unikátní technologie výstavby. Po snesení železničního svršku, klenbového zásypu, kamenných říms a čelních zídek byla provedena rubová obetonávka kamenných kleneb s hydroizolací. Pro urychlení výstavby bylo jádro mostu provedeno z armovaných zemin systémem terramesh (gabion s kotvami), kde parapetní zídky byly vyzděny dodatečně. Celková délka mostu je 119,0m (9 polí), výška 4,0-8,0m a šířka 7,0m.