Turistická lávka Rádlo přes silnici I/65

Lávka pro pěší a cyklisty charakteru visutého pásu, respektivě dřevěného roštu na lanech s rozpětím 36,0+18,0m a šířkou 3,9m. Lana jsou kotvena do skalního masivu v zářezu přemosťované silnice I.třídy. Konstrukce je dvoupolová spojitá ve tvaru deformované řetězovky se středním pilířem ve formě kyvné stojky.