Stadion Střelnice v Jablonci n.Nisou

V rámci přestavby sport. areálu byl rozšířen původní násyp bočním přísypem výšky až 14 m. Z prostorových důvodů byly svahy maximálně nastrmeny – spodní část, s lícovým obkladem ve sklonu 20:1, vrchní část určená k ozelenění ve sklonu 70°. Na stavbu byly kladeny značné nároky na dlouhodobou statickou stabilitu a minimální deformace povrchu hřiště. Po celou dobu výstavby bylo monitorováno protažení výztuží dvěma vloženými extentometry a dlouhodobou přesnou nivelací výškové pohyby tělesa. Obě metody prokázaly dostatečné pevnostní rezervy ve výztuhách i ukončené sedání tělesa před pokládkou povrchu dráhy (celk. sednutí po 12 měsících 10 mm, 6–7 mm do prvních 3 měsíců, poslední 3 měsíce bez sedání). Po výšce jsou zřízeny horizontální lavice pro možnost ozelenění svahu. Staticky se jedná o stabilizovaní vysokého násypu výztuhami z polyesterové mřížoviny dimenzovaných ve 3 úrovních pro různé výšky zdí. Líc je ve spodní části opevněn betonovými bloky, ve vrchní ocelovou sítí Green Terramesh.