Semily lávka přes Jizeru u stadionu

Konstrukce je charakterizována jako ocelová oblouková lávka pro pěší se zavěšenou mostovkou. Hlavní oblouk je trubkový s průměrem 600/20mm a je výškově zakřiven do tvaru paraboly. Mostovka je zakřivena nejen výškově, kdy je niveleta vedena ve vrcholovém oblouku, ale i půdorysně tak, že se esovitě vyhýbá katě oblouku. Mostovka je tvořena dvojicí ocelových trubkových nosníků ?426/16mm spojených železobetonovou přímo pochozí deskou. Opěry jsou přitom společné jak pro uložení mostovky, tak i pro vetknutí oblouku. Rozpětí hlavního oblouku je 43,2m, výška vzepětí parabolického oblouku činí 14,4m. Osová vzdálenost uložení opěr je 45,8m. Volná šířka průchozího prostoru je 3,0m. Zavěšení mostovky je provedeno po 3,0m na devíti závěsech průměru 36mm tvaru obráceného “V” symetricky od středu. Zavěšení mostovky je realizováno excentricky, kvůli průchozímu prostoru, s propojením dvojicí táhel o průměru 24mm pod mostovkou. Krajní část mostovky je přenesena bez závěsů v délce 10,9m.