Rekonstrukce povodňového dvora Jablonec nad Nisou

Předmětná stavba řeší rekonstrukci manipulačních ploch v areálu státního podniku Povodí Labe v Jablonci nad Nisou. Manipulační plochy slouží mmj.pro příjezd/odjezd a stání osobních či nákladních vozidel a dalších speciálních stavebních strojů. Manipulační plochy jsou rozděleny na tzv.těžký a lehký provoz, přičemž „těžký provoz“ je určen pro nákladní vozidla či speciální stavební stroje a „lehký provoz“ pro osobní vozidla případně zásobování a údržbu v zimním období. V jižní části areálu je realizována opěrná zeď průměrné výšky 1m z důvodu zajištění stabilizace násypu zemního tělesa. Současně je provedeno rozdělení dešťových a splaškových vod na pozemku investora. Manipulační vnitroareálové plochy jsou dopravně obslužné pomocí účelové přístupové komunikace vedoucí z křižovatky ul.Želivského x Ivana Olbrachta. Součástí předmětné stavby je i rekonstrukce parkoviště vč.hlavního vchodu do budovy mezi provozní budovou a ulicí Želivského.