Okružní křižovatka ve Varnsdorfu

Okružní křižovatka je situována v intravilánu města Varnsdorf v křížení ulic Pražská, Fr.Kmocha a K.Světlé. Okružní křižovatka byla navržena za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu z pohledu vysokého dopravního zatížení a přispěla k celkové humanizaci této lokality. Jedná se o okružní křižovatku o vnějším průměru D=35,0 m. Vnější hrany křižovatky jsou ohraničeny betonovými obrubníky s nadvýšením. Šířka jednopruhové komunikace na okruhu je 6,00m (5,50+2×0,25m). Vjezdy na okružní křižovatku mají šířku 4,00m, na vjezdu z ulice Pražská je šířka vozovky 4,50m. Šířka výjezdů z křižovatky je 4,50 m. Částečně pojížděný prstenec je šířky 2,50m v konstrukci s krytem z kamenné dlažby. Směrové ostrůvky jsou provedeny jako přejízdné se zadlážděním z kamenné dlažby jsou ohraničeny betonovými obrubami s nadvýšením. Stěny středního ostrova jsou provedeny z prefabrikovaných svahovek. Současně s okružní křižovatkou byly realizovány chodníky šířkách 1,50-2,25 m.