Nový Bor – lávka přes sil.I/13 (I/9)

Celodřevěná oblouková lávka s mostovkou o 5-ti spojitých polích s rozpětím 7,4+7,9+21,0+7,9+7,4=51.6m a šířkou mostu 3,0m. Střední, největší pole, je zavěšeno na dvojici oblouků, krajní pole jsou uložena na železobetonových opěrách a úložném příčníku mezi oblouky, podepřena šikmými kyvnými stojkami. Hlavní oblouky jsou ukloněny od svislé roviny o 10° a nad úrovní průchozího prostoru rozepřeny obloukovými příčníky. Zavětrování hlavních oblouků je realizováno v horní části mezi příčníky a v dolní části stojek diagonálními táhly. Rošt mostovky je tvořen dvěma nosníky spojenými příčníky s diagonálním zavětrováním ocelovými táhly v dolní úrovni. Mostovka z trámků je kladena příčně přes systém podélníků.