Most přes Labe Vestřev – Chotěvice sil. I/16

Navržená trasa přeložky komunikace mezi obcemi Vestřev a Chotěvice řeší směrové nesrovnalosti předchozí trasy plynulým levým obloukem o poloměru 250m se třemi vlevo a jednou vpravo odbočující komunikací, při respektování polohy památkově chráněného domku.
Nosná konstrukce mostního objektu je navržená jako roštová spřáhnutá konstrukce, systém beton/beton a sestává z předem předpjatých betonových nosníků VSTI 2000 výšky 1,40m a monolitické železobetonové spřahující desky tl. 220mm. Nad podporami jsou nosníky ztuženy monolitickými příčníky výšky 1,82m stejného betonu jako spřahující deska. Most se skládá ze tří polí o rozpětí 25,0+35,0+35,0+25,0=120,0m a šířce 9,8-13,2m.