Lesní cesta Na Javorovém vrchu

Stavba je technickým zhodnocením stávající lesní cesty včetně úpravy parametrů pro průjezd odvozních a vyvážecích souprav zajišťujících odvoz dřevní hmoty z dopravně nedostupného lesního komplexu. Délka cesty v kategorii 2L (o parametrech 3,5/30) je 1763 m, šířka 2,50m, nezpevněné krajnice šířky 0,50m. S ohledem na požadavky investora byla trasa stávající lesní cesty maximálně respektována vyjma lokálních krátkých úseků, kde bylo nutné s ohledem na české normy dodržet podélný sklon max.12% a z tohoto důvodu bylo navrženo přetrasování. Kryt lesní cesty je z žulového rozpadu.