Lávka Hořice

Dřevěná konstrukce lávky je tvořena ze tří částí, středního zavěšeného pole mostovky a dvou krajních polí samonosných, která jsou podepřena dvojicí vzpěr. Nosnou konstrukci středního pole tvoří dvojice zdvojených oblouků z lepeného dřeva, tvaru převýšené paraboly. Oblouky jsou kotveny do pilot spodní stavby přes ocelová ložiska. Oblouky jsou v patě rozkročeny, v příčném směru šikmo ukloněny tak, že se v koruně k sobě přibližují, což napomáhá příčné stabilitě lávky. Rovněž z výtvarného hlediska opticky odlehčuje konstrukci lávky. Povrchová ochrana hlavního nosníku je pomocí obětované lamely. Dřevěná konstrukce lávky z lepených nosníků GL 24h
Délka přemostění: 45,5 m (světlost mezi opěrami)
Délka mostu: 51,959 m (vzdálenost konců křídel)
Délka nk: 46,4 m (vzdálenost čel nosníků mostovky)
Rozpětí hlavní oblouk: 30,690 m (vzepětí osy 13,286 m)
spojitá mostovka 4,560 + 5,989 + 24,902 + 5,989 + 4,560
Šikmost mostu: kolmý 90°
Volná šířka: 1,50 m (mezi zábradlími)
Šířka mostu: šířka mostovky: 2,220 m
Výška mostu: 6,147 m (niveleta MK nad niveletou I/35 v ose)