Jablonec nad Nisou opěrná zeď

Opěrná zeď max.výšky 10m, založená na železobetonovém pasu. Vlastní konstrukce stabilizující celou zeď je řešena jako vyztužený násyp ve třech etážích s úzkou lavičkou mezi nimi. Horní část již není s vodorovnou lavičkou, ale s dosypaným svahem ve sklonu běžných zemních násypů bez nutnosti použití výztuh. Spodní část vyztuženého násypu je navržena s netuhým kamenným lícním obkladem s výztuhami kotvenými mezi řádky zdiva. V této části jsou navrženy výztuhy z PES geomříží. Střední část vyztuženého násypu je řešena pomocí výztuh s ocelových geomříží s ozeleněným lícem. Horní část vyztuženého násypu je řešena stejně, jako ta střední, jen v horní úrovni je proveden násyp v odpovídajícím sklonu již bez použití výztuh.