Haťový chodník u Černé Nisy

Haťový chodník u Černé Nisy je umístěn v místě lesní plochy Jizerských hor, která je v této lokalitě silně podmáčená (zejména u břehu), zarostlá křovinami a stromy. Délka trasy chodníku je cca 977,0m a šířka 1,20m. Nosná konstrukce je dřevěná dubová, pochozí plocha je dřevěná modřínová. Chodník je vybaven výhybny a odpočívadly s lavičkou a informačním panelem.