Greenway Jizera lávka Malá Skála pod Vesetou

Trvalá lávka pro pěší a cyklisty o jednom visutém poli přes vodní tok. Zavěšený rošt je tvořen ocelovými válcovanými profily se zavětrováním táhly. Vozovku tvoří přímo pochozí dřevěné trámy příčně kladené. Na předpolích je nástup řešen pomocí ramp mezi gabionovými zdmi, resp. křídly. Rozpětí mostu je 50,0m a šířka mostu 3,1m (volná šířka 2,5m).

Greenway Jizera lávka Rakousy – Křížky

Trvalá lávka pro pěší a cyklisty o dvou polích přes vodní tok. Hlavní pole je visuté doplněné pravobřežním prostým polem. Zavěšený rošt je tvořen ocelovými válcovanými profily se zavětrováním táhly. Vozovku tvoří přímo pochozí dřevěné trámy příčně kladené. Na předpolích je nástup řešen pomocí ramp mezi gabionovými zdmi, resp. křídly. Rozpětí mostu je 50,0+10,0m a šířka mostu 3,1m (volná šířka 2,5m).