Centrální parkoviště Bedřichov

Stávající parkoviště v obci Bedřichov bylo rozšířeno na celkový počet stání 170 parkovacích míst pro osobní automobily (včetně 10 míst pro invalidy) a 3 místa pro autobusy (BUS záliv) podél stávající silnice z přilehlé křižovatky ve směru na Jablonec nad Nisou. V rámci stavby byla realizována také výstavba přilehlého chodníku a současně došlo k rozšíření stávající komunikace ve směru na Liberec na šířku 8,50m.