Výrobní areál BUSCH Liberec

Výstavba nového výrobního areálu v Obchodní a průmyslové zóně Sever v Liberci. Komunikace a zpevněné plochy areálu BUSCH jsou dopravně napojeny na místní komunikaci ul.Svárovské pomocí dvojice sjezdů. První sjezd dopravně zpřístupňuje jihozápadní část areálu pro osobní automobily zaměstnanců, VIP návštěv a vozidel IZS. Druhý sjezd dopravně zpřístupňuje severovýchodní část areálu pro nákladní automobily, dodávky a vozidla IZS. Vnitřní komunikace a zpevněné plochy jsou navrženy s odděleným provozem pro osobní automobily a nákladní automobily, přičemž plochy pro osobní automobily jsou určeny zejména pro nevýrobní aktivity (odstavení vozidel zaměstnanců a VIP návštěv) zatímco plochy pro nákladní automobily a dodávky ve východní části areálu pro výrobní aktivity provozu.Plochy v jihozápadní části areálu jsou dopravně přístupné obousměrnou vnitroareálovou účelovou komunikací šířky 3,30-6,50m. Komunikace je lemována plochami pro stání vozidel, přičemž rozměry jednotlivých stání jsou přizpůsobeny umístění a využití. Parkovací stání má rozměry 2,50-3,50×5,00m. Plochy v severovýchodní části areálu jsou dopravně přístupné obousměrnou vnitroareálovou účelovou komunikací šířky 7m. Areál bude sloužit pro strojírenskou výrobu – produkci vakuových čerpadel firmy BUSCH.