Silniční a geotechnické stavby

Rekonstrukce objektů na hrázi rybníka Bílý u hradu Kost

V rámci stavby byly rekonstruovány opěrné zdi hráze, objekt přelivu a most přes koryto říčky Klenice u rybníka Bílý u hradu Kost. Cílem bylo maximálně zachovat původní charakter. Bylo využito z velké části původního opevnění břehů. Most je charakteru kamenné klenby s rubovou obetonávkou. Objekt přelivu je železobetonový s kamenným obkladem. Realizace 2022

Kristýna rekonstrukce v rámci koupaliště

Jedná se o komplexní řešení prostoru v rámci koupaliště Kristýna v Hrádku nad Nisou. Návrhem byla řešena rekonstrukce stávající nezpevněné komunikace podél vodní nádrže s řešením přilehlých ploch pláží, terénními úpravami, kamennými zídkami a dřevěným zábradlím. V rámci navazující etapy byla řešena dřevěná pobytová mola s kamennými stupni vedoucími do vody. Realizace 2018

Rekonstrukce viaduktu Rychnov u Jablonce nad Nisou

Historie tohoto mostního díla se začala psát přibližně v polovině 18. století, kdy byla uvedena do provozu Pardubicko – Liberecká dráha. Její součástí byl i tento velice zajímavý kamenný viadukt, který dodnes tvoří výraznou dominantu města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Most je v současné době chráněnou památkou, což požadovalo užití co možná nejšetrnějších stavebních postupů. Rekonstrukce …

Rekonstrukce viaduktu Rychnov u Jablonce nad Nisou Pokračovat ve čtení »