Silniční a geotechnické stavby

Rekonstrukce objektů na hrázi rybníka Bílý u hradu Kost

V rámci stavby byly rekonstruovány opěrné zdi hráze, objekt přelivu a most přes koryto říčky Klenice u rybníka Bílý u hradu Kost. Cílem bylo maximálně zachovat původní charakter. Bylo využito z velké části původního opevnění břehů. Most je charakteru kamenné klenby s rubovou obetonávkou. Objekt přelivu je železobetonový s kamenným obkladem. Realizace 2022

Lesní cesta Bedřichovská

Stavba je technickým zhodnocením stávající lesní cesty 1.třídy (dvoupruhové obousměrné účelové komunikace) včetně mostu přes Červený potok. Technické zhodnocení lesní cesty je v převážné míře provedeno metodou recyklace krytových vrstev za studena s následnou pokládkou ložné a obrusné vrstvy z asfaltového betonu. Celková délka zhodnoceného úseku je 2 342 m. S ohledem na vysokou intenzitu …

Lesní cesta Bedřichovská Pokračovat ve čtení »

Rekonstrukce viaduktu Rychnov u Jablonce nad Nisou

Historie tohoto mostního díla se začala psát přibližně v polovině 18. století, kdy byla uvedena do provozu Pardubicko – Liberecká dráha. Její součástí byl i tento velice zajímavý kamenný viadukt, který dodnes tvoří výraznou dominantu města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Most je v současné době chráněnou památkou, což požadovalo užití co možná nejšetrnějších stavebních postupů. Rekonstrukce …

Rekonstrukce viaduktu Rychnov u Jablonce nad Nisou Pokračovat ve čtení »