Rozvoj cyklodopravy

Lávka Svárov-Kopeček

Lávka pro pěší o jednom prostě uloženém kolmém poli. Nosná konstrukce je oblouková, o dvou ocelových trubkových obloucích s dolní zavěšenou železobetonovou mostovkou, integrovaná s tížnými opěrami charakteru masivního koncového příčníku. Délka mostu je necelých 60 m včetně opěr a výška ve středu lávky nad silnicí 8,5 m. Šířka lávky je 3 m. Tloušťka mostovky je od …

Lávka Svárov-Kopeček Pokračovat ve čtení »

Cyklostezka Pohodové údolí Říčany

Cyklostezka nacházející se u Říčan v Pohodovém údolí. V rámci projektu bylo rozhodnuto o změně povrchu z tradičního mlatové na dřevěný. Díky tomu bylo možné minimalizovat zásah do přírodního charakteru lokality. Dřevěný chodník je uložen na dubových plovácích. Součástí projektu jsou dva dřevěné mostky. Zároveň byl chodník proveden tak, aby se minimalizovalo kácení dřevin v lokalitě. Zajímavostí je vedení …

Cyklostezka Pohodové údolí Říčany Pokračovat ve čtení »

Cyklostezka Nový Bor – Svor

Jedná se o lesní cestu Nový Bor – Svor. Cesta slouží jak lesům ČR pro lesnické činnosti, tak chodcům a cyklistům. Stavba prochází převážně zalesněným územím a v rámci její realizace bylo potřeba stabilizovat svahy a vytvořit protierozní opatření. Cesta navazuje na lávku přes silnici I/9 do Nového Boru. Realizace 2017

GREENWAY JIZERA lávky v úseku Dolánky – Malá Skála

V rámci výstavby cyklostezky GREENWAY JIZERA v úseku Dolánky – Malá Skála byly navrženy dvě lávky pro pěší a cyklisty přes Jizeru. Jedná se o visuté lávky o jednom poli. Zavěšený rošt je tvořen ocelovými válcovanými profily se zavětrováním táhly. Dvojice hlavních táhel je vedena přes pylony výšky 8m a kotvena k samostatným kotevním blokům. Vozovka …

GREENWAY JIZERA lávky v úseku Dolánky – Malá Skála Pokračovat ve čtení »