Lávky

Lávka Svárov-Kopeček

Lávka pro pěší o jednom prostě uloženém kolmém poli. Nosná konstrukce je oblouková, o dvou ocelových trubkových obloucích s dolní zavěšenou železobetonovou mostovkou, integrovaná s tížnými opěrami charakteru masivního koncového příčníku. Délka mostu je necelých 60 m včetně opěr a výška ve středu lávky nad silnicí 8,5 m. Šířka lávky je 3 m. Tloušťka mostovky je od …

Lávka Svárov-Kopeček Pokračovat ve čtení »

Lávka Šébr přes Stožecké sedlo

Obloukový dřevěný most s horní mostovkou pro pěší a cyklisty o jednom oblouku o rozpětí 30.0 m. Stavba se nachází v oblasti Stožeckého sedla v Lužických horách. Oblouky a vzpěry jsou z lepeného lamelového dřeva. Most získal ocenění Dřevěná stavba roku 2022 v kategorii Velké dřevěné konstrukce – realizace Realizace 2021

Lávka přes nádraží Děčín

Kolmý trvalý most o čtyřech spojitých nesymetrických polích s převislými konci. Spřažená ocelobetonová konstrukce uložená na vrubových kloubech. Stěnové pilíře s proměnnou šířkou vetknuté do základové desky. Založení hlubinné na mikropilotách. Realizace 2018

Lávka přes I/35 Hořice

Celodřevěná oblouková lávka pro pěší se střední mostovkou. Střední část mostovky je uložená na úložných příčnících a zavěšená na oblouku pomocí ocelových táhel. Krajní části mostovky jsou uložené na opěrách a úložných příčnících podporované uprostřed šikmou vzpěrou. Mostovku tedy tvoří 5 spojitých polí se zavěšenou střední částí. Konstrukce je kolmá, přemostění šikmé. Hlavní oblouky ve …

Lávka přes I/35 Hořice Pokračovat ve čtení »

Cyklostezka Lípa – Bor na kole – I. Etapa

Stavba je prvním úsekem stavebního záměru Cyklostezka Lípa – Bor na kole. V tomto úseku se jedná o společnou stezku pro pěší a cyklisty. V rámci stavby byla postavena lávka ev. č. L-04 přes Šporku. Lávka dělí úsek na dva menší, od Husovy ulice po lávku a od lávky do ulice Kapitána Jaroše. Trasa stezky vede prakticky …

Cyklostezka Lípa – Bor na kole – I. Etapa Pokračovat ve čtení »

GREENWAY JIZERA lávky v úseku Dolánky – Malá Skála

V rámci výstavby cyklostezky GREENWAY JIZERA v úseku Dolánky – Malá Skála byly navrženy dvě lávky pro pěší a cyklisty přes Jizeru. Jedná se o visuté lávky o jednom poli. Zavěšený rošt je tvořen ocelovými válcovanými profily se zavětrováním táhly. Dvojice hlavních táhel je vedena přes pylony výšky 8m a kotvena k samostatným kotevním blokům. Vozovka …

GREENWAY JIZERA lávky v úseku Dolánky – Malá Skála Pokračovat ve čtení »

Lávka u stadionu Semily

Ocelová oblouková lávka pro pěší se zavěšenou mostovkou. Hlavní oblouk je trubkový a je výškově zakřiven do tvaru paraboly. Mostovka je půdorysně esovitě zakřivena, výškově ve vrcholovém oblouku. Mostovku tvoří dvojice ocelových trubkových nosníků se železobetonovou deskou mostovky. Opěry jsou společné jak pro uložení mostovky, tak i pro vetknutí oblouku. Lávka převádí komunikaci pro pěší …

Lávka u stadionu Semily Pokračovat ve čtení »

Lávky a vyhlídky Fojtka

Stavbou je řešeno doplnění turistické infrastruktury v okolí nádrže Fojtka. V rámci stavby byl kolem nádrže vybudován pěší chodník o délce cca jeden kilometr, který umožní bezpečný pohyb pěších na obou březích nádrže. Na chodníku se nachází několik umělých staveb, které byly jednak nutné pro vlastní provedení chodníku (Lávka přes přítok, Povalový chodník, Lávka přes záliv) …

Lávky a vyhlídky Fojtka Pokračovat ve čtení »

Soubor zdvihacích lávek Chrastava

Návrh typu lávky byl ovlivněn výškou vody při povodni 2010, kdy přilehlý povrch komunikace byl zatopen až do výše 1.5m. Proto bylo rozhodnuto o konstrukci umožňující zdvihání až nad tuto úroveň. Současně bylo nutno respektovat umístění lávek v intravilánu města a značné pohledové expozici. S ohledem na expozici a nutnost snížení hmotnosti konstrukce bylo použito lepeného dřeva, …

Soubor zdvihacích lávek Chrastava Pokračovat ve čtení »

Turistická lávka Nový Bor – Cesta k sousedům

Návrh typu lávky byl již ve stupni studie podřízen vysoké expozici vstupní brány do Lužických hor. Byla zvolena okamžitě zapamatovatelná konstrukce, která v maximální míře využívá přírodních, ekologicky obnovitelných materiálů a svým výškovým řešením umožňuje bezbariérové převedení pěších a cyklistů přes dopravně silně zatíženou komunikaci I. třídy č. I/9. Lávka je součástí cyklostezky nazvané „Cesta …

Turistická lávka Nový Bor – Cesta k sousedům Pokračovat ve čtení »