Environmentální projekty

Dalešice – Zadržení vody v krajině

Lokalita se nachází v obecním lese nad obcí Dalešice, nedaleko Jablonce nad Nisou. Na místě byla vytvořena neprůtočná tůň, historicky zde byla voda zadržována formou malého betonového koupaliště. Maximální plocha vodní hladiny je 110 m2. Voda pochází z přilehlého pramene a v případě překročení kapacity tůně se zasakuje zpět do půdy. Tůň byla navržena za účelem zvýšení biodiverzity …

Dalešice – Zadržení vody v krajině Pokračovat ve čtení »

Bedřichov – Zadržení vody v krajině

Realizace malých vodních nádrží a tůní se nacházela v centrální části obce Bedřichov u Jablonce nad Nisou mezi sedlem Maliníku a říčním korytem Bílé Nisy, v nezastavěném území. Jedná se o strojně hloubené tůně a dále o strojně hloubené malé vodní nádrže s homogenními sypanými hrázemi s hydroizolací návodního svahu hrází a dna nádrží, s …

Bedřichov – Zadržení vody v krajině Pokračovat ve čtení »

Park Cihelna – Tůně

Záměrem projektu byla rekultivace území bývalého povrchového dolu v areálu cihelny, kde v minulosti probíhala těžba cihlářské hlíny. Lokalita se nachází uprostřed rozvojových ploch města Hrádek nad Nisou, je tedy předpoklad, že bude v budoucnu sloužit jako zelené srdce místní obytné zóny. Cílem stavby bylo zvýšení retence vody v krajině, biodiverzity a zároveň atraktivnosti území bývalého dolu pro volnočasové …

Park Cihelna – Tůně Pokračovat ve čtení »

Cyklostezka Pohodové údolí Říčany

Cyklostezka nacházející se u Říčan v Pohodovém údolí. V rámci projektu bylo rozhodnuto o změně povrchu z tradičního mlatové na dřevěný. Díky tomu bylo možné minimalizovat zásah do přírodního charakteru lokality. Dřevěný chodník je uložen na dubových plovácích. Součástí projektu jsou dva dřevěné mostky. Zároveň byl chodník proveden tak, aby se minimalizovalo kácení dřevin v lokalitě. Zajímavostí je vedení …

Cyklostezka Pohodové údolí Říčany Pokračovat ve čtení »

Povalový chodník Černá Nisa

Povalový chodník vznikl kolem přehrady Černá Nisa v Jizerských horách. Jeho celková délka je 1 kilometr. Celková trasa chodníku je bezbariérová, obsahuje odpočinková místa, vyhlídková mola a dvě zastavení s naučnými tabulemi. Realizace 2013